top of page

東京文化会館 Tokyo Bunka Kaikan - Kunio Maekawa